İsterse herşeyi anlıyor.

Türk misafir işçi kuşağının demans semptomolojisine ( belirtilerine ) yorumları

Temmuz 2007′ den Eylül 2010′ a kadar yaşları 65 ila 80 arası 25 kadın ve 25 erkekle demans ve alzheimer üzerine anket yaptım. Bahsi geçen hedef kitle ailesi veya yakın çevresinde demans rahatsızlığı bulıunan hastalarımızdan oluşmaktaydı. Ankete katılanlar sosyalizasyonlarını Türkiye’de tamamlamış ve 20 – 30 yaşlarında Almanya’ ya gelmişlerdir.

 

Ankete katılanlara aşağıdaki soruları yönelttim:

 1. Almanya’ ya geldiğinizde hangi hastalıklarınız vardı?
 2. Almanya’ ya gelmeden önce demans ve alzheimer hakkında ne gibi bir ön bilgiye sahiptiniz?
 3. Demans ve alzheimeri ilk kez nerede duydunuz?
 4. Tanıdık ya da akrabalarınızda demans veya alzheimer olduğunu ne zaman fark ettiniz?
 5. Demans hastalığı olanlara nasıl davrandınız?
 6. Bunak teriminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
 7. Hangi yaştan itibaren demans veya alzheimer rahatsızlığı olabilir?
 8. Demans ve alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?
 9. Demans veya alzheimer bir kader midir?
 10. Demans ya da alzheimerin şeytan büyüsü, beddua veya yalan yeminle ilgisi var mıdır?
 11. Eskiden ( 1950 – 1980 ) bunaklık ( demans veya alzheimer ) nasıl tedavi edilirdi?
 12. Demans veya alzheimer hastalarına nasıl davranılmalıdır?
 13. Demans ya da alzheimerden korunulabilinir mi?

 

Yönelttiğim 13 sorunun cevaplarını aşağıdaki başlıklarda özetledim:

Hastalığa özgü değişimlerin algılanması ve yorumlanması

Türk Halkı’ nın demans ve alzheimer konusunda aydınlatılması

Hasta Bakım Servisi Deta – Med’ in deneyimleri

 

 

 

09.01.2011 Dipl.Päd. Nare Yesilyurt