Bakım Dereceleri

 

1 Ocak 2017 itibariyle Almanya’da ikinci Bakım Güçlendirme Yasası (PSG II) yürürlüğe girdi.

Yeni yasaya göre eskiden 3 seviye olan bakım dereceleri artık 5 seviyeye dağıtılıyor.

Buna göre: 31.12.2016 tarihinde halihazırda bir bakım derecesi olanlar, yada günlük hayatı sürdürmeye engeli olduğu belirlenmiş olanlar ( örneğin demenz hastaları), otomatik olarak bir bakım derecesine dahil oldular. Bunun için yeniden bir başvuru ve incelemeye gerek olmadan o güne kadar aldıkları tüm hizmetleri alabildikleri gibi bazı durumlarda haklarında artış bile yaşandı.

2016 sonuna kadar bakım derecesi almaya hak kazanmış olanlar Ocak 2017 itibariyle şöyle dağıtılıyor.

 

  1. Fiziksel kısıtlamaları olduğu belirlenmiş hastalar bir üstteki bakım derecesine yönlendirildiler

 

  • Bakım derecesi 1 olanlar bakım derecesi 2 ye
  • Bakım derecesi 2 olanlar 3 e
  • Bakım derecesi 3 olanlar 4 e
  • Bakım derecesi 3 olup Mağduriyet düzenlemesine da sahip olan hastalar bakım derecesi 5 e yükseltildi.

 

  1. Zihinsel kısıtlamaları olanlar ( örneğin Demenz hastaları) yada psikolojik hastalığı yüzünden günlük hayatını idame ettiremedikleri belirlenmiş hastalar bakım derecesi sınıflandırılmasında iki üst dereceye yerleştirildiler.

 

  • Bakım derecesi 0 olanlar 2.inci dereceye
  • Bakım derecesi 1 olanlar 3.inci dereceye
  • Bakım derecesi 2 olanlar 4.inci dereceye
  • Bakım derecesi 3 olanlar 5.inci dereceye

 

 

3.Yeni yasaya göre bakım derecesi 1 sadece 1 ocak 2017 den sonra başvuranlara ve az da olsa kısıtlama yaşadığı tespit edilen hastalara  verilecek.

 

 

 

                                                       Evde Bakım

 

 

Ödemelere genel bir bakış

Bakım Derecesi Hasta bakım servisi Bakımı üstlenen kişiye Destekleyici ödeme
Bakım derecesi 1 125 EUR
Bakım derecesi 2 689 EUR 316 EUR 125 EUR
Bakım derecesi 3 1298 EUR 545 EUR 125 EUR
Bakım derecesi 4 1612 EUR 728 EUR 125 EUR
Bakım derecesi 5 1995 EUR 901 EUR 125 EUR

 

 

Evde uzman bakım hizmeti

 

İhtiyaç duyan hasta bir hasta bakım servisi ( Örneğin Deta- Med) seçip bakımını uzman hemşirelere yaptırma hakkına sahiptir.  Yeni Alman Bakım Yasası bakıma ihtiyaç duyanları destekleyecek bir çok yeni uygulama getirdi.

Bakım Derecesi 2017 den itibaren ödenecek en yüksek miktarlar
Bakım derecesi 1 * Destekleme ödemesi (aylık en fazla 125 EUR)
Bakım derecesi 2 689 EUR
Bakım derecesi 3 1298 EUR
Bakım derecesi 4 1612 EUR
Bakım derecesi 5 1995 EUR

 

2019