Kadınların özerkliği

 

Benim annem akıllı bir kadındı, her zaman: ‘ Meslek sahibi olmadan evden ayrılamazsın.’ derdi.

Cinsel ayrımcılığın yapıldığı bir yaşama hazırlık İslam’da dini eğitime dayandırılmaktadır.

Şubat 2000′ den Nisan 2004′ e kadar sosyalizasyon gelişmelerini Türkiye’de tamamlayan ve 70′ li yıllarda Almanya’ ya gelen 43-68 yaşlarında 67 kadınla anket yaptım. Anketimin sonuçları, kadınlarımızın kızlık ve gelinlik dönemlerinde özerklik duygularının gasp edildiğini işaret ediyordu. Hastalarımızın birçoğu aldıkları eğitim ışığında kendine güven duygusu güçlü olmayan ve düşük bir özdeğere sahip kişilerdi. Genç yaşlarda uygulanan baskı psikolojik hastalıklara yol açan semptomların görülmesine sebebiyet vermiştir. Örnekler: Umursamazlık, çeşitli korkular, agresiflik, depresyon, konuşmadan kesilmek, aşırı yüklenme, paranoyak düşünceler ( sürekli takip edilme hissi ) ve yüksek dozajda özeleştiri.

Kadına şiddet uygulamanın Kuran’ da yeri olmadığını sürekli vurgulamakta ve bunun İslam savunucuları İslam‘da kadının fıkıh ve dini açıdan Allah önünde eşit olduğunu ve dışındaki tanımlamaların yanlış yorumlardan ibaret olduğunu söylemektedirler. Bazı Kuran yorumcuları ise Kuran’da dişi eşin itaat etme zorunluluğuna dikkat çekerek, icap ederse bunun güç kullanarak bile sağlanması gerektiği görüşünü açıkça savunmaktadırlar.