Künye

Bu
logo21
İnternet girişidir

Deta-Med Evde Hastabakım Servisi

Adresi:
Tempelhofer Damm 182/184

Telefon: +49 30 68 22 99 310
Telefax: +49 30 682 299 329

E-Mail: info@deta-med.com

Internet: www.deta-med.com

Sahibi ve şirket müdürü:
Nare Yeşilyurt

 

Mesuliyet dışı hususlar (ademi mesuliyet)
Online hizmetin içeriği
Yazar hazır edilen bilgilerin güncelliği, eksiksizliği, doğruluğu ve kalitesi hususunda sorumluluk kabul etmez.Yazara karşı ispatlanabilir kasıtlı veya taksirle bir suç olmadıkça, sunulan bilgilerin kullanılmasından ve kullanılmamasından veya hatalı ve eksik bilgi kullanımından ötürü meydana gelen maddi ve manevi zararlar için yazar mesul değildir. Tüm teklifler yükümsüz ve bağlayıcı değildir. Yazar , sayfaların bir kısmını veya tüm teklifi herhangi özel bir bildirime gerek kalmaksızın değiştirme, silme, yayımı zaman zaman veya tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

2.Yönlendirmeler ve linkler
Yazarın mesuliyet alanı dışında bulunan dolaylı veya dolaysız yabancı internet sayfalarına yönlendirmelerde (“linkler”) yazarın mesuliyet yükümlülüğü ancak yazarın bunların içeriğinden bilgi sahibi olması ve hukuk dışı içeriklerin kullanılmasına teknik olarak engelleyebilir durumunun olması halinde geçerli olacaktır. Yazar link konulması sırasında link sayfalarında yasal olmayan hususların görülmediğini açıkça beyan eder. Yazar link edilen/bağlanan sayfaların güncel veya ilerideki tasarımına etkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple link konulduktan sonra link edilen/bağlanan sayfalardaki değişikliklerden özellikle mesuliyet almaz. İşbu tespit internet sunumu esnasında konulan link ve yönlendirmeler ve yazar tarafından açılan misafir defterleri, tartışma faktörleri ve mail listeleri için geçerlidir. Yasal olmayan, hatalı veya eksik bilgiler ve buna benzer bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından meydana gelen zararlar için , yönlendirme yapılan sayfanın sunucusu mesuldür, bilakis yayım için yönlendirmeyi gösteren şahıs sorumlu değildir.

3.Telif ve marka hakları
Yazar tüm yayımlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerin,video sekans ve metinlerin telif haklarına riayet etmeye çaba gösterecektir ve kendisi tarafından hazırlanmış bulunan grafik, ses belgeleri, video sekans ve metinleri kullanacaktır. Internet teklifi dahilinde belirtilen veya üçüncü şahıslar tarafından koruma altına alınan telif ve marka hakları kayıtsız şartsız yürürlükteki telif ve marka hükümleri uyarınca kayıtlı bulunan sahibine aittir. Yalnız zikredilmesiyle marka haklarının üçüncü şahıslar tarafından korunmadığı sonucu çıkartılamaz! Yazar tarafından hazırlanmış bulunan objelerin çoğaltma hakkı sayfalarda yazara aittir. Bunun gibi grafik, ses belgeleri, video sekansları ve metinlerinin elektronik veya basılı yayınlarda kullanımı veya çoğaltılması yazarın özel onayı olmaksızın yapılamaz.

4.Veri koruma
Internet teklifinde şahsi veya ticari veriler (e-mail adresleri, isimler, adresler) mevcutsa, bu veriler kullanıcı tarafından isteğe bağlı esasına göre ifşa edilir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanımı veya ödenmesi – teknik imkan ve olanaklar dahilinde- bu veriler olmaksızın veya anonimleştirilmiş veriler veya takma adlar aracıyla mümkündür.

5. Mesuliyetten hariç hususların hukuken yürürlüğe girmesi
İşbu mesuliyetten hariç tutma hususları (ademi mesuliyet) bu sayfaya yönlendirme yapılan tüm internet teklifin bir parçası olarak görülmelidir. Bu metinin bazı kısımları veya anlatımları hukuken yürürlükteki şekle hiç veya tam bir şekilde uyum göstermezse, belgenin kalan kısımları içerik ve geçerlilik bakımından bundan hiçbir zaman etkilenmez.