Kur’an Müslümanların kutsal kitabıdır, müslüman alemini temsil eden İslam dininin bu kutsal kitabının kelime karşlığı özetlemek, ezberlemek ve okumaktır.

İslam hukukunun (şeriat) oluşmasında hadis ile birlikte yorumlanır ve müslümanlar ibadetlerinde O`ndan çeşitli bölümleri okurlar.

Kur`an 114 sure ve 6200 ayetten oluşmaktadır. Bu ayet ve sureler ilk önce Hz. Muhammed`in bölgesinde melek Cebrail tarafından ifşa edilmiştir. Kuran`ın diğer bölümleri Hz. Muhammed`e bizzat Allah tarafından gönderilmiş olup Hz. Muhammed bunları ezberleyerek yazılı hale getirmiştir.

Muhammed`in ilk önce akraba ve yakın çevresine öğretiği Kuran ayet ve sureleri aynı şekilde bu kişiler tarafından da diğer kitlelere öğretilmiştir. Böylece Kur`an metninin içeriği yazılı ve sözlü olarak önce Arap dünyasına, ardından tüm dünyaya hızla yayılmıştır.

İslam dünyasında en genç ve büyük inanç, Peygamberimiz tarafından kurulmuş ve bugün büyük kitleleri kapsar duruma gelmiştir. İslam dini dünyada barışı, sevgiyi ve Allah`a inancı simgeler.

Allah bir ayetinde :” Sizlere Muhammed`i elçi, İslam dinini de son din olarak gönderdim ve görevimi tamamladım” der.