Aile yaşamını destekleyen çalışma saatleri

Kendi zaruretlerim ışığında aile ve meslek hayatının birlikte yürüyebilmesi için esnek çalışma saatleri fikri gelişti. Benim çalışma saatlerime çocuk yuvası ve çocuklarımın gereksinimleri yön veriyordu. Bu nedenle çocuk sahibi personelimız bu konuda benimle aynı haklara sahip oldu. Kadınlarımızın iş yaşamına ayak uydurabilmesi için iş sözleşmesi ve çalışma saatleri esnek olmalıdır. Yıllların tecrübesi ve yaşanılan çelişkilerle aile yaşamını destekleyici konseptimiz oluştu. Bu konsepti uygulama daha fazla işgücü ve yüksek derecede lojistik çalışma gerektirmesine rağmen sonuçları rantablitemizi arttırmaktadır. (Bu konuda böylesine bir başarı sağlayabileceğimi hiç düşünmemiştim.)

arbeitszeit-1995069043385632049

 

Bizim emsalsizliğimiz aile ve meslek hayatının birlikte yürümesinin değişken çalışma saatleriyle sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Bayan Von Der Leyen, işletmeleri aile yaşamını destekleyici çalışma saatleri sunmaya ve kadınları tekrar iş hayatına kazandırmaya teşvik etmeye davet etmektedir. Bayan Von Der Leyen’in bu talebini biz 1999’dan beri örnek teşkil edecek şekilde uygulamaktayız. Sözleşmelerdeki çalışma saatlerinin düzenlenmesi pasajı çalışanlarımızın isteklerine bağlı olarak yılda birkaç kez değiştirilebilmektedir.

Personelimizin tamamı sosyal güvenlik kurumu kapsamında olup, bunların % 90’ını kadındır. Sözkonusu kadınlarımızın % 60’ını da çocuklarıyla birlikte yaşayan yalnız anneler oluşturmaktadır.

Deta-Med kuruluşundan bu yana (1999 ) aile ve meslek hayatı kombinasyonunun esnek çalışma saatleri ve tarif üstü maaş ödemeleriyle işlemesine özen göstermektedir. Bayanların mesai saatleri yuva ve okul (ilkokul ) saatlerine göre ayarlanmaktadır.

Deta-Med’de 3’lü vardiya (sabah-öğle ve gece) sistemine göre çalışılmaktadır. Küçük çocuğu olan annelerin hemen hemen tamamı sabah vardiyasında 7-8 arası, diğer kadınlar ise sabah 6’da iş almaktadır.

Deta-Med kadınların mesleğe entegrasyonunu teşvik etmekte ve iş hayatına kazandırılmasını desteklemektedir. Bu desteklemelerimiz sayesinde kadınlarımız kendi inisiyatiflerine uygun bir yaşam sürebilmektedirler.

Çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan kadınlar öncelikli olarak tercih edilmektedir, zira hayat en çok onları ezmekte ve bu durumdan dolayı piyasada sömürülmektedirler. Deta-Med çocuklu kadınlara tam maaşlı eğitim imkanı sunmakla birlikte aile ve iş yaşamı kombinasyonunu esnek çalışma saatleriyle teşvik etmektedir. Kadınlar ve anneler bu vasıtayla çocuklarına pozitif örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte meslek eğitimi sayesinde boş zamanlarını ayrıldığı eşiyle sürtüşmeler yerine eğitim gibi daha değerli gereksinimlere ayırabilir.