İmanın Şartları (Müslümanların 6 prensibi)

 

  1. Allah`a inanmak

Allah`tan başka tanrı yoktur. Bütün evrenin ve içindeki varlıkların yaratıcısı ne bu dünyadan ne de başka bir alemden olan Allah`tır. O`nun ne bir evveli ne de bir sonrası vardır ve o yarattıklarına benzemez. Allah birdir ve eşi yoktur. İslami inanış ışığında Allah hiçbir şeye benzetilemez.

 

  1. Allah`ın meleklerine inanmak

Allah görünmez ve bedensel olarak algılanamaz olduğu için Allah`la insanlar arasında aracılık edecek habercilere ihtiyaç vardır. Bu görev melekler tarafından yerine getirilir. Onlar Allah`ın emirlerini bizlere iletirler. Ayrıca elçilere de vahiyde bulunmuşlardır. Kuran Hz. Muhammed`e bu şekilde Başmelek Cebrail tarafından vahiy edildi.

 

  1. Kitaplara inanmak

Kuran son kutsal kitap olarak müslümanlara indirilmiştir. Hz. Muhammed`den bugüne kadar şimdiki formunda ve Arapça olarak gelmiştir.

 

  1. Peygamberlere iman

Peygamberler melekler aracılığıyla aldıkları mesajları insanlara iletirler. İncil`de ismi geçen bazı pezgamberler Kuran`da da anılmaktadır. İlk peygamber Hz. Adem`den son peygamber Hz. Muhammed`e kadar hepsi aynı değerdedir. Hz. İsa Hz. Muhammed`de önceki peygamberdir; ancak Allah`ın oğlu veya kurtarıcı (mesih ) değildir.

 

  1. Ahiret gününe iman ( Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak )

Yahudiler, hristiyanlar ve müslümanlar ahirette hesap verileceğine inanmaktadırlar. Bütün insanlar ahirette yeniden dirilecek ve Allah önünde iyi ve kötü davranışları dolayısıyla hesap verecekler. İyi fiillere sahip olanlar cennetle ödüllendirilecek, kötü fiillleri olanlar ise cehennemle cezalandırılacaklardır.

 

  1. Kadere iman ( Hayır ve şerrin Allah`tan geldiğine inanmak )

Allah iyinin ve kötünün kendisinden geldiğini ve bunu kullanmanın insanların inisiyatifinde olduğunu bildirmektedir. Kazalar ve hastalıklar bazı sınavlardır. Bu durumlarda müslümanın Allah`a olan güven ve inancı imtihan edilmektedir. Allah insanlara iyi ya da kötüyü tercih etmede seçim hakkı sunmaktadır. Her insan yaptıklarının sorumluluğunu kendisi çekecektir.