Ölüme refakat

 

Müslümanlarda ölüme refakat

 

Ölümü yakın olan kişinin kendi evi ve yatağında olmasına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle ölüm döşeğinde olanlar hastenedeki tıbbi müdahelenin ardından mümkün olan en kısa sürede eve gönderilmelidir.

Ölümü yaklaşan kişi toplumun ve ailenin çok değerli bir üyesidir ve bu kişiye hayattaki son günlerinde özel bir ilgi gösterilir. Ayrıca kendisi karşı çıkmadığı sürece ölüm döşeğinde olan kişinin bütün yükümlülükleri kaldırılır; istekleri sorulur ve yerine getirilir. Bu kişinin son isteği çok önemlidir; aile fertleri bu isteği yerine getirmeyi doğal bir sorumluluk olarak kabul ederler. Kural olarak bu istek kişinin ölümünden sonra da yerine getirilebilir.

 

Ağır hastalıklar sürecinde aile mensupları, tanıdıklar, akrabalar ve arkadaşların destek olmaları manevi bir zorunluluktur. Ölüm döşeğinde yatan her müslüman Allah’a arınmış bir vicdanla gelebilmek için akraba ve arkadaşlardan bağışlanma ve helallik ister. (Bu istek normal olarak onaylanır.) Ölümü yaklaşan kişinin beslenme ve ve vücut bakımından birinci derece akrabaları sorumlu ve yetkilidir. Eğer akrabası yoksa ya da bu görevi yerine getiremiyorsa, gereken, kıymetli komşuları veya hasta bakım servisi tarafından yapılır. Vücudun temizliği ruh temizliğinin bir gereğidir; zira kirlilik günahtır, toplumda kabul görmez ve tolere edilmez.

 

Ölümü yaklaşan insan yalnız kalmamalı ve susuzluktan ölmemelidir. Bundan dolayı ölüm sürecinde ağıza damla damla su verilmelidir. Ölüm döşeğinde yatan kişiyle ölüm hakkında konuşulmamalı, ona destek olunmalı ve Kuran’ dan ayetler okunmalıdır.

Ölümü beklenen kişiye bu süreçte bir islam alimi ya da yakın bir aile ferdi getirilir. Sözkonusu kişinin görevi ölüm döşeğindeki insana Allah yolunda kılavuzluk yapmak, günahlarının affedilmesi için dua etmesini ve mirası hatırlatmaktır. Süreçte Kuran’ dan Yasin Suresi zikredilir; ancak ölüm gerçekleştiğinde zikir durdurulmalıdır. Ölüm döşeğinde yatana Kelime – i Şahadet getirttirilir.  Allah vardır, Muhammed O‘nun peygamberidir.  Tabii ki ölümü bekleyen kişiyi Kelime – i Şahadet getirmeye zorlamamak gerekir; zira kendisine saygı duyulmalı ve sükunet korunmalıdır.

 

Dini inançlardan ötürü defin işlemi hızlı bir şekilde yerine getirilmelidir. İnanışa göre defin aynı gün veya bir gün sonra yapılmazsa, bu günahtır ve ölüye saygısızlık anlamı taşır.

 

Doğal olarak müslümanlar arasında ölüme refakat hakkında da farklı düşünen insanlar mevcuttur. Bu nedenle yazdığım metinlerin genellenmemesini rica ediyorum. Biz her hasta veya yakınına ölüme refakatı nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini soruyoruz.