Dini açıdan bakıldığında aslında tahmin edildiği kadar büyük farklar yok. Bu Almanya Müslümanlar Merkez Konseyinin verdiği fetvalarda gayet açık.

Ancak gündelik hayatta ve işleyişte farklar belirginleşmeye başlıyor ve bu durum bakım personelini modern bakımla geleneksel beklentiler arasında sandwich pozisyonuna sokuyor.

Hasta ve hasta yakınlarının farklı kültür ve sosyal çevreden gelmeleri yine Alman hastalarla farklılıklara yol açıyor.

 

             Kanserli hasta yakınında görülen davranışlarla olası duygulara aşağıdaki örnekler verilebilir;

pp resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duygu: Kontrol kaybına bağlı güçsüzlük hissi (eli kolu bağlı,çaresiz hissetmek)İnkar, durumun ciddiyetini reddetme

Davranış: Doktorun hemşirenin hastanın her yaptığına karışma, aşırı ilgi, kaçınma, ilgisizlik, hasta yanından çok hasta odası dışında vakit geçirme

 

Duygu: Suçluluk, Korku, Kaygı

Davranış: Suçlama, kaçınma, sık sık sağlık personeline başvurma, her şeyi sorma, anlatılanı anlamama, hatırlamama

 

Duygu: Umut kaybı, depresif duygulanım

Davranış: Söylenenleri uygulamama,ihmal etme, unutma, sık sık ağlama, uykusuzluk, yorgunluk