Gün akışı

Yoğun medikal bakım ile kendi kararlarınızı aldığınız bir hayat: Alışılagelmiş yataklı kurumlarda rastlanan klasik, standart bir gün akışı, birlikte ikamet ünitelerinde sözkonusu değildir. Hastalar günlerinin nasıl düzenleneceğine kendileri karar verebilirler. Her bir kişinin ihtiyacı ve istekleri akış planında dikkate alınmalıdır. Her hastanın gün akışı şimdiye kadar süregelen alışkanlıkların korunması amacıyla gereksinim ve kaynak odaklı olarak hasta ve yakınlarıyla birlikte organize edilmelidir. Örneğin: Gıda maddeleri alışverişi.

Günlük yaşam akışı hasta yakınları tarafından realize edilemiyorsa, bu gibi görevleri de sizin adınıza üstlenmekte ve yerine getirmekteyiz. Hastaların istekleri doğrultusunda sosyal aktivitelere de refakat etmekteyiz. Ayrıca mobil servisimiz vasıtasıyla yakınlarınıza götürülme imkanı da mevcuttur.

 

Bakım

Bakım Monika Krohwinkel’ in bakım modeli baz alınarak yerine getirilmektedir. Birlikte ikamet ünitesindeki gün akışı yataklı kurumlarda olduğu gibi değildir. Biz her bir hastanın ihtiyaç ve kaynaklarını tesbit ederek, kişiye özel yön almaktayız. Örneğin: Hastalar bizde istedikleri zaman ve istedikleri şekilde yıkanabilmektedirler. Kısmi ya da bütün vücut yıkama yatakta da gerçekleştirilebilmektedir. Hastalar kendi isteklerine uygun bir yaşam sürmeli ve onlara bu yolda eşlik edilmelidir. Hastaların bakımı 24 saat süreyle kalifiye elemanlar tarafından garanti altına alınmaktadır. Klinikten almadan birlikte ikamet ünitelerindeki bütün bakım işlemlerine, gerekli doktor ve hasta ziyaretlerinden boş zamanların şekillenmesine ve alışverişe refakata, hastanede yatma zaruriyeti tezahür ettiğinde de ilk kabüle kadar bütün aşamalarda yanınızda yer almaktayız.

Hastanın hastane çalışanlarına kalifiye devri ve sağlık durumu hakkında sürekli bilgi alışverişi uzman personelimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Bakım hizmetlerimiz

* Temel ve tedavi bakımının bütün evreleri,

* Lüzum görüldüğü takdirde vital nabız, tansiyon ve solunum kontrolü,

* Günlük yaşam aktivitelerinde destek,

* Medikal ürünler, yardım malzemeleri ve tüketim materyalleriyle düzgün bir bakımın sağlanması,

* Ergoterapi, fizyoterapi ve logopedi ( iş – uğraş terapisi, fiziksel terapi ve konuşma terapisi ) gibi tedavi alanlarında terapi ekibinin yapıcı katılımı,

* Planlanan bakım ve istikrarli uyum sıralaması ve güncel ihtiyaçlara göre, yardım malzemeleriyle donanım.

 

Bu hizmetler 3 vardiyada sunulmaktadır:

Sabah vardiyası:06.30 – 14.30

Öğle vardiyası: 14.30 – 22.30

Gece vardiyası: 22.30 – 06.30

 

Terapi

Aile hekiminin reçeteleri gözönünde bulundurularak, harici muayenelerle logopedi, fizyoterapi ve ergoterapi birlikte ikamet ünitemizde yapılmaktadır. Hastalarımızın hekim bakım ve kontrolleri de aynu şekilde harici aile hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Amaç

Amacımız hastalarımızın bütün yaşam alanlarında yaşam kalitesini yükseltmek, onları günlük akışa uyumlarını ve cemiyet hayatına katılımını desteklemek ve teşvik etmektir.

Biyografi ve bugüne dek yaşam alışkanlıkları oryantasyonda destek sağlamaktadır

Personel

Personel dağılımımız hastalarımızın güncel bakım ihtiyaçlarına göre yön almaktadır. Birlikte ikamet ünitemizin bakım ekibi diplomalı hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcılarından oluşmaktadır. Bunların çoğu ambulans ek eğitim almış yoğun bakım hemşireleri veya yoğun bakıma muhtaç, suni solunum yapan hastalara yönelik deneyimleri olan çalışanlarımızdır. Ekibimizde ayrıca uzmanlar, doktorlar, anestezistler (narkoz uzmanları) homeopati hekimleri, tim içinde bakım yardımcısı olarak çalışan diploması Almanya’ da tanınmayan hemşire ve bakıcılar da mevcuttur. Ekip yüksek insani ve mesleki yeteneklerin yanında, büyük bir pedagojik ve psikososyal uzmanlık da taşımaktadır. Bu konuda da hastanın kültürel yapısını odak noktası olarak almaktayız; çünkü bize göre bu hasta ve yakınları için oldukça önemli bir faktördür.

Özel ekibimiz dışardan dahil olan fizyoterapistler, ergoterapistler, fizyoterapistler ve aile hekimlerinin katılımıyla bütünlenmektedir. Uzman personelimiz periyodik aralıklarla harici ve dahili ek kurslarla eğitilmektedir.